Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Kadının Ev İşlerini Yapmaması Nedeniyle Boşanma

Kadının Ev İşlerini Yapmaması Nedeniyle Boşanma

Boşanmak için açılacak dava içerisinde öne sürülebilecek hukuki sebepler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde açıkça ifade edilmektedir. Medeni Kanun boşanma davalarında öne sürülebilecek boşanma nedenleri ile ilgili olarak özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri belirtmiştir. Kadının ev işlerinini yapmaması boşanma sebebi olarak sayılabilmesi için bu durumun ortak yaşamı devam ettirebilmeyi engellemesi gerekmektedir. Kadının […]

Read More