Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Hakaret Nedeniyle Boşanma

Hakaret Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde hakaret, eşler açısından saygının ve sevginin yitirilmesine dolayısıyla evliliğin taraflar açısından çekilmez bir hal almasına neden olabilmektedir. Eşlerden birisinin diğer eşe hakaret etmesi, onu aşağılaması, alay etmesi gibi durumlar evlilik birliğini sarsacağından dolayı boşanma nedenleri arasında bu durumlar yer almaktadır. Hakaret nedeniyle boşanma davası açılabilir mi diye merak eden bireyler, Medeni Kanunun 166. […]

Read More