Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Fransa’da Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Fransa’da Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Fransa mahkemelerinde verilmiş olan boşanma kararı ve bu karara ilişkin hukuki sonuçlar ülkemizde direk olarak geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel hukuka göre her mahkeme kararı verildiği ülke içerisinde geçerli olup, bu mahkeme kararlarının farklı bir ülkede geçerli olabilmesi adına tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Fransa’da boşanma işlemi görülen bireylerin de Fransa’daki boşanmanın tanınması ve tenfizi […]

Read More

Eşini Ailesiyle Görüştürmemek Boşanma Nedeni

Eşini Ailesiyle Görüştürmemek Boşanma Nedeni

Medeni Kanun boşanma davası açılabilemesi için gerekli olan hukuki boşanma sebeplerini Özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ayırmıştır. Eşini ailesiyle görüştürmemek gibi bir davranışın sergilendiği durumlarda bu davrnaış genel boşanma nedenleri arasında yer alacaktır. Kanuna göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmemesi durumunda boşanma davası açılabilir. Eşi ailesiyle görüştürmeme […]

Read More

Boşanma Davalarında Yasal Haklar Nasıl Korunur?

Boşanma Davalarında Yasal Haklar Nasıl Korunur?

Boşanma sürecinde bireylerin yasal haklarını bilmeleri ve korumaları, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat açısından oldukça önemlidir. Boşanma davalarında yasal haklar korunabilmesi için bu hakların ne olduğu bilinmelidir. O yüzden boşanma davası açacak kişilerin boşanma hukukuna hakim olmaları gerekir. Boşanmanın hukuki sürecinin yürütülmesi bilgi ve deneyim gerektirir. Bu noktada boşanma avukatı tutulması taraflara […]

Read More

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Boşanma davası açılması için, gerekli olan boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi, açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturur. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak eden kişiler açısından boşanma dilekçesi hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken konular vardır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken bireyler boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermelidirler. […]

Read More

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı genel olarak halk dilinde şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte boşanmayı hukuki temellere dayandırmaları gerekir. Bu noktada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu evlilik birliğinin temelden sarsılmasının ve taraflarca ortak yaşam kurulamamasının boşanma nedeni olarak sayıldığına hükmetmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler […]

Read More

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma

Boşanma davalarında sıklıkla öne sürülen boşanma sebeplerinden birisi de eşin ailesiyle anlaşamama durumudur. Bu durum tek başına boşanma nedeni olarak öne sürülemez fakat, eşin ailesiyle anlaşamama durumunun evliliği zedelediği ve ortak yaşam kurulmasını engellediği noktada boşanma davası açılabilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafların hangi durumlarda boşanma davası açabileceğini ve hangi davranışların boşanma nedeni olarak […]

Read More

Boşanma Avukatı Tavsiye

Boşanma Avukatı Tavsiye

Boşanma avukatı arıyorum diyen bireylerin bu süreçte tutacakları boşanma avukatı ile ilgili olarak göz önünde bulundurmaları gereken nitelikler vardır. Avukatlıkta branş söz konusu değildir fakat kimi avukatlar belirli dava türlerinde deneyim sahibi olmaları nedeniyle iş yükü olarak kendilerine o tür davaları seçebilmektedir. Boşanma avukatı da boşanma davalarına sıklıkla bakan ve boşanma davalarında deneyimli olan avukatlar […]

Read More

Boşanma Avukatı Nasıl olmalıdır?

Boşanma Avukatı Nasıl olmalıdır?

Boşanma avukatı tutmak isteyen bireylerin bu süreçte kendilerini en iyi şekilde savunacak uzman boşanma avukatları ile boşanma davası açmaları onların sağlıklı bir boşanma süreci geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Boşanma avukatı boşanma sürecinde gerekli hukuki prosedürlerin en hızlı şekilde yerine getirilmesini dolayısıyla boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Boşanma avukatı nasıl olmalıdır diye merak eden kişilerin […]

Read More

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma kavramı eşlerin evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmaları olarak nitelendirilebilir. Bu süreçte yasal olarak evliliğin sonlandırılabilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu haklı bir nedenle boşanma davası açılması gerektiğine hükmetmektedir. Kanun içerisinde hangi durumların boşanma davasında haklı neden olarak öne sürülebileceği açıkça ifade edilmektedir. Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin davayı açmak kadar […]

Read More

Terk Etme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk Etme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşi tarafından terk edilen bireylerin boşanma gerçekleştirebilmeleri için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde belirlenen terk nedeniyle boşanma koşullarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Söz konusu kanuna göre bireyler terk nedeniyle açacakları boşanma davası içerisinde terk etmenin 4. ayında terk eden eşe ihtar gönderirler. Hakim tarafından gönderilecek olan ihtarda terk eden kişinin 2 ay içerisinde eve […]

Read More