Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Hakaret Nedeniyle Boşanma

Hakaret Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde hakaret, eşler açısından saygının ve sevginin yitirilmesine dolayısıyla evliliğin taraflar açısından çekilmez bir hal almasına neden olabilmektedir. Eşlerden birisinin diğer eşe hakaret etmesi, onu aşağılaması, alay etmesi gibi durumlar evlilik birliğini sarsacağından dolayı boşanma nedenleri arasında bu durumlar yer almaktadır. Hakaret nedeniyle boşanma davası açılabilir mi diye merak eden bireyler, Medeni Kanunun 166. […]

Read More

Eşini Ailesiyle Görüştürmemek Boşanma Nedeni

Eşini Ailesiyle Görüştürmemek Boşanma Nedeni

Medeni Kanun boşanma davası açılabilemesi için gerekli olan hukuki boşanma sebeplerini Özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ayırmıştır. Eşini ailesiyle görüştürmemek gibi bir davranışın sergilendiği durumlarda bu davrnaış genel boşanma nedenleri arasında yer alacaktır. Kanuna göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmemesi durumunda boşanma davası açılabilir. Eşi ailesiyle görüştürmeme […]

Read More

Aşağılama Nedeniyle Boşanma

Aşağılama Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde eşi aşağılama davranışı, mutlu bir evliliğin boşanma ile sonuçlanmasına neden olabilecek davranışlar arasında yer alır. Aşağılama nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bireyler, eşinin bu tutumu karşısında evliliği sonlandırabilirler. Medeni Kanun içerisinde hangi duurmlarda boşanma davası açılabileceği açıkça ifade edilmektedir. Buna göre boşanma nedenleri arasında eşi aşağılama da yer alır.   Aşağılama Nedeniyle Boşanma […]

Read More

Eşe İftira Atma Boşanma Nedeni

Eşe İftira Atma Boşanma Nedeni

Boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte merak ettiği konulardan birisi de eşe iftira atma boşanma nedeni sayılır mı konusudur. Eşe iftira atmak genel boşanma nedenleri arasında yer alır ve bu tür bir davranış evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olacağından açılacak olan boşanma davası içerisinde boşanma nedeni olarak öne sürülebilir. Bu noktada eşe iftira atan kişi, […]

Read More

Yalan Nedeniyle Boşanma

Yalan Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Sevgi, saygı, sadakat, gibi hususların yerine getirilmediği durumlarda evlilik boşanma ile sonuçlanmaktadır. Bu noktada evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine olan yükümlülüklerinden birisi de güven duygusudur. Evlilik içerisinde eşlerden birisinin sık sık yalan söylemesi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olacaktır. Yalan söylemek, güven sarsıcı davranış kapsamında değerlendirilmektedir ve bireyler yalan […]

Read More

Erkeklik Görevini Yapmama Nedeniyle Boşanma

Erkeklik Görevini Yapmama Nedeniyle Boşanma

Boşanma davalarında öne sürülebilecek boşanma nedenleri arasında gösterilebilecek unsurlardan birisi de erkeklik görevini yapmama, erkeklik görevini yapmaktan kaçınma, erkeklik görevini yapmaktan imtina etme gibi davranışlardır. Medeni kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. Burada da erkeklik görevini yapmama davranışında bulunan kişiye karşı boşanma davası açılabilmektedir. Erkeklik […]

Read More

Kadınlık Görevini Yapmama Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Kadınlık Görevini Yapmama Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte boşanmaya ilişkin öne sürmeleri gereken haklı boşanma nedenleri bulunmalıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre haklı bir boşanma nedeni olmadan boşanmak mümkün değildir. O yüzden boşanacak kişilerin dava içerisinde, kanunda belirlenmiş boşanma nedenlerinden birisini öne sürmesi ve bunu ispatlaması gerekir. Kadınlık görevini yapmama davranışı evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol […]

Read More

Kıskançlık Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Kıskançlık Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Boşanma nedenleri Medeni Kanun içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Buna göre kıskançlık tek başına boşanma nedeni sayılmaz. Fakat aşırı kıskançlık durumunun evlilik birliğini zedelemesi ve aşırı kıskançlığı maruz kalan kişi açısından ortak yaşam kurulmasının imkansız hale gelmesi durumunda kıskançlık nedeniyle boşanma davası açılabilir. Kıskançlık boşanma nedeni sayılır mı diyen kişinin bu süreçte maruz kaldığı kıskançlığın evliliği […]

Read More

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde eşlerin birbirine olan sorumluluklarını yerine getirmemesi boşanma sebebi olarak sayılmaktadır. Bu durumun alkol bağımlılığı sebebiyle olması durumunda alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken unsur boşanma davasında öne sürülecek olan hukuki sebeptir. Medeni kanuna göre alkol bağımlılığının tek başına boşanma nedeni olarak sayılmamaktadır. O yüzden alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası […]

Read More

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı genel olarak halk dilinde şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte boşanmayı hukuki temellere dayandırmaları gerekir. Bu noktada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu evlilik birliğinin temelden sarsılmasının ve taraflarca ortak yaşam kurulamamasının boşanma nedeni olarak sayıldığına hükmetmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler […]

Read More