Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davası Nedir? Boşanma evliliğin yasal olarak noktalanması kavramıdır. Bu süreçte evliliğin sonlandırılması ancak açılacak boşanma davası sonucunda hakimin boşanma kararı vermesi ile mümkündür. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin yasal olarak bitirilmesi ancak eşlerden birisinin vefatı sonucu olur. Boşanmak isteyen kişilerin bu noktada açacakları boşanma davası şekil ve usul yönünden farklılık gösterecektir. Açılacak boşanma davası türleri […]

Read More

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalıdır?

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalıdır?

Boşanma sürecinde merak edilen konulardan birisi de boşanma davasını kimin açması gerektiğidir. Halk arasında yanlış bilinen durumlar vardır. Örneğin boşanma davasını ilk açan taraf avantajlıdır ya da boşanma davasını karşı tarafın açmasını beklemek daha iyidir gibi algılar tamamen hukuki açıdan Bir şey ifade etmemektedir. “Boşanma davasını hangi taraf açmalıdır” diye merak eden kişiler açısından hukuki […]

Read More

Boşanma Davalarında Yasal Haklar Nasıl Korunur?

Boşanma Davalarında Yasal Haklar Nasıl Korunur?

Boşanma sürecinde bireylerin yasal haklarını bilmeleri ve korumaları, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat açısından oldukça önemlidir. Boşanma davalarında yasal haklar korunabilmesi için bu hakların ne olduğu bilinmelidir. O yüzden boşanma davası açacak kişilerin boşanma hukukuna hakim olmaları gerekir. Boşanmanın hukuki sürecinin yürütülmesi bilgi ve deneyim gerektirir. Bu noktada boşanma avukatı tutulması taraflara […]

Read More

Boşanma Dilekçesi Örneği 2015

Boşanma Dilekçesi Örneği 2015

Boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının bel kemiğini oluşturur. Yani sürecin nasıl yürütüleceği, boşanmada hukuki gerekçenin ne olduğu, boşanma sonrası nafaka tazminat gibi maddi taleplerin yer aldığı, .ocuğun velayetine ilişkin isteğin bildirildiği bu belge mutlaka hukuki altyapıya uygun şekilde hazırlanmalıdır. Boşanmak isteyen bireylerin bu süreçte boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi boşanma dilekçelerini yazmaları uzak durulması gereken […]

Read More

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde eşlerin birbirine olan sorumluluklarını yerine getirmemesi boşanma sebebi olarak sayılmaktadır. Bu durumun alkol bağımlılığı sebebiyle olması durumunda alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken unsur boşanma davasında öne sürülecek olan hukuki sebeptir. Medeni kanuna göre alkol bağımlılığının tek başına boşanma nedeni olarak sayılmamaktadır. O yüzden alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası […]

Read More

Çekişmeli Boşanma Davası Süresi

Çekişmeli Boşanma Davası Süresi

Boşanmanın hukuki sürecinde açılacak boşanma davası niteliğine göre boşanma davası süresi de farklılık göstermektedir. Bu süreçte eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eşinde boşanmayı kabul etmesi fakat boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlayamamaları durumunda açılacak boşanma davası türü çekişmeli boşanma olarak adlandırılır. Çekişmeli boşanma davası süresi, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha uzun olmaktadır. […]

Read More

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Boşanma davası açılması için, gerekli olan boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi, açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturur. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak eden kişiler açısından boşanma dilekçesi hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken konular vardır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken bireyler boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermelidirler. […]

Read More

Kadının Ev İşlerini Yapmaması Nedeniyle Boşanma

Kadının Ev İşlerini Yapmaması Nedeniyle Boşanma

Boşanmak için açılacak dava içerisinde öne sürülebilecek hukuki sebepler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde açıkça ifade edilmektedir. Medeni Kanun boşanma davalarında öne sürülebilecek boşanma nedenleri ile ilgili olarak özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri belirtmiştir. Kadının ev işlerinini yapmaması boşanma sebebi olarak sayılabilmesi için bu durumun ortak yaşamı devam ettirebilmeyi engellemesi gerekmektedir. Kadının […]

Read More

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı genel olarak halk dilinde şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte boşanmayı hukuki temellere dayandırmaları gerekir. Bu noktada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu evlilik birliğinin temelden sarsılmasının ve taraflarca ortak yaşam kurulamamasının boşanma nedeni olarak sayıldığına hükmetmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler […]

Read More

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma

Boşanma davalarında sıklıkla öne sürülen boşanma sebeplerinden birisi de eşin ailesiyle anlaşamama durumudur. Bu durum tek başına boşanma nedeni olarak öne sürülemez fakat, eşin ailesiyle anlaşamama durumunun evliliği zedelediği ve ortak yaşam kurulmasını engellediği noktada boşanma davası açılabilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafların hangi durumlarda boşanma davası açabileceğini ve hangi davranışların boşanma nedeni olarak […]

Read More