Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Hakaret Nedeniyle Boşanma

Hakaret Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde hakaret, eşler açısından saygının ve sevginin yitirilmesine dolayısıyla evliliğin taraflar açısından çekilmez bir hal almasına neden olabilmektedir. Eşlerden birisinin diğer eşe hakaret etmesi, onu aşağılaması, alay etmesi gibi durumlar evlilik birliğini sarsacağından dolayı boşanma nedenleri arasında bu durumlar yer almaktadır. Hakaret nedeniyle boşanma davası açılabilir mi diye merak eden bireyler, Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu boşanma davası açabilecekleri gibi kanunda yer alan özel boşanma nedenleri arasında yer alan pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle de boşanma davası açabilmektedirler. Burada açılacak boşanma davasında üzerinde durulan esas unsur, evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığı ve tarafların ortak yaşam kurabilmelerinin mümkün olup olmadığıdır.

Evlilik İçerisinde Hakaret

Evliliklerde eşlerin birbirlerine hakaret etmeleri ya da bir eşin diğer eşe sürekli olarak hakaret etmesi, tarafların birbirlerine olan sevgi ve saygılarını yitirmelerine neden olacaktır. Sevgi ve saygının mutlu bir evlilik için gerekli olan unsurların başında geldiği kabul edilirse bu unsurların kaybedilmesi, evliliğin de sonunu hazırlayacaktır. Evlilik içerisinde hakaret davranışları sergilenmeye başlandığı ve bu tutum süreklilik arz ettiği durumlarda taraflar açısından ortak yaşam kurulması imkansız hale gelebilir. Neticesinde de sürekli olarak şiddetli geçimsizlik hali ortaya çıkacağından dolayı bireyler hakaret nedeniyle boşanma davası açmak isteyebilirler.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hakaret nedeniyle boşanma davaları tıpkı diğer boşanma nedenleri gibi boşanma dilekçesinin yetkili mahkemeye verilmesi ile açılır. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Fakat kimi yerlerde Aile Mahkemesi bulunmaz. Buradalarda Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemesine açılabilir. Peki hakaret nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bireyler davayı nedere açmalıdırlar? Hakaret nedeniyle boşanma davası açacak kişiler bu davayı eşleri ile birlikte son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile ya da Asliye Hukuk Mahkemelerine açmak durumundadırlar. Hakaret nedeniyle boşanma davası açılırken, davayı açacak kişinin boşanma dilekçesi ile bilrikte başvuru yapması gerekir. Belirtmek isteriz ki boşanma davası açılması kadar bu davanın nasıl yürütüleceği de önemli bir husustur. Zira boşanmanın maddi ve manevi sonuçları dikkatle üzerinde durulması gereken konulardır. Boşanma sonrası varsa çocukların velayeti, evlilik içerisinde edinilmiş olan malların paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi hususlarda hak kaybı yaşanmaması için boşanma davasının doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalı?

Hakaret nedeniyle boşanma davalarının açılabilmesi için gerekli belgelerden olan boşanma dilekçesi, hazırlanırken, birey maruz kaldığı durumun evlilik birliğini temelden sarstığı ve evliliğin kendisi açısından çekilemez olduğu ve bu nedenle boşanmak istediği yönünde bir dilekçe hazırlamalıdır. Burada öne sürülecek hukuki gerekçe medeni kanunun 166. Maddesi olmasında yarar var. Medeni Kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evliliğin sarsıldığı durumlarda boşanma davaıs açılabileceğine hükmeder. Diğer yandan boşanma sonrası birey, hak ve taleplerini de boşanma dilekçesi içerisinde beyan etmeli ve boşanmayı getiren olayların izahını yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki boşanma davasının seyri ve sonucu açısından boşanma dilekçesi son derece önemlidir. O yüzden uzman bir boşanma avukatı ile hazırlanacak boşanma dilekçesi bireylerin sağlıklı bir boşanma süreci geçirmelerine olanak sağlar.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>