Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Category: Boşanma Nedenleri

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde eşlerin birbirine olan sorumluluklarını yerine getirmemesi boşanma sebebi olarak sayılmaktadır. Bu durumun alkol bağımlılığı sebebiyle olması durumunda alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken unsur boşanma davasında öne sürülecek olan hukuki sebeptir. Medeni kanuna göre alkol bağımlılığının tek başına boşanma nedeni olarak sayılmamaktadır. O yüzden alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası […]

Read More

Kadının Ev İşlerini Yapmaması Nedeniyle Boşanma

Kadının Ev İşlerini Yapmaması Nedeniyle Boşanma

Boşanmak için açılacak dava içerisinde öne sürülebilecek hukuki sebepler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde açıkça ifade edilmektedir. Medeni Kanun boşanma davalarında öne sürülebilecek boşanma nedenleri ile ilgili olarak özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri belirtmiştir. Kadının ev işlerinini yapmaması boşanma sebebi olarak sayılabilmesi için bu durumun ortak yaşamı devam ettirebilmeyi engellemesi gerekmektedir. Kadının […]

Read More

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı genel olarak halk dilinde şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte boşanmayı hukuki temellere dayandırmaları gerekir. Bu noktada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu evlilik birliğinin temelden sarsılmasının ve taraflarca ortak yaşam kurulamamasının boşanma nedeni olarak sayıldığına hükmetmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler […]

Read More

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma

Boşanma davalarında sıklıkla öne sürülen boşanma sebeplerinden birisi de eşin ailesiyle anlaşamama durumudur. Bu durum tek başına boşanma nedeni olarak öne sürülemez fakat, eşin ailesiyle anlaşamama durumunun evliliği zedelediği ve ortak yaşam kurulmasını engellediği noktada boşanma davası açılabilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafların hangi durumlarda boşanma davası açabileceğini ve hangi davranışların boşanma nedeni olarak […]

Read More

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarına konu olan boşanma nedenlerinin başında ilgisizlik gelmektedir. Son yıllarda boşanma istatistiklerine bakıldığında en fazla boşanmaya neden olan olayın ilgisizlik olduğu görülmektedir. İlgisizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişilerin bu süreçte dava açmaları gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Bireyler Aile Mahkemesine boşanma davası dilekçesi ile birlikte başvuru yapabilirler. İlgisizlik Nedeniyle Boşanma […]

Read More

Terk Etme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk Etme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşi tarafından terk edilen bireylerin boşanma gerçekleştirebilmeleri için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde belirlenen terk nedeniyle boşanma koşullarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Söz konusu kanuna göre bireyler terk nedeniyle açacakları boşanma davası içerisinde terk etmenin 4. ayında terk eden eşe ihtar gönderirler. Hakim tarafından gönderilecek olan ihtarda terk eden kişinin 2 ay içerisinde eve […]

Read More

Aldatma Nedeniyle Boşanma

Aldatma Nedeniyle Boşanma

Aldatma, evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmektedir ve boşanma davalarına sıklıkla konu olmaktadır. Medeni Kanun içerisinde belirlenen boşanma nedenleri içerisinde aldatma (zina) nedeniyle boşanma da yer almaktadır. Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişiler açısından bu süreçte boşanma davasının yürütülmesi önemlidir. Zira gerek boşanma davası süresi gerekse de yasal hakların […]

Read More