Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Boşanmada Velayet

Boşanmada Velayet

Eşler arasında boşanma davalarında en fazla çekişme yaşanan konulardan birisi de boşanmada velayet konusudur.

Boşanmada Velayet Ne Zaman Belli Olur?

Boşanma davası ile birlikte, talep halinde eşlerden birine çocuğun veya çocukların velayeti tedbir ara kararı ile verilir. Boşanma davası sonuçlanınca da mahkeme kararı ile velayet hakkı anne veya babaya tanınır.

Boşanma davası kesinleştikten sonra velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf, açacağı bir velayet davası ile velayetin kaldırılmasını veya velayetin değiştirilmesini talep edebilir.

Boşanmada Velayet Verilmeyen Kişinin Çocukla Kişisel İlişki Tesisi

Velayet hakkı kendisine verilmeyen eş için çocuk/çocuklar ile kişisel ilişki kurulması hakkında da karar verilir.

Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına hakkındaki mahkeme kararının hükümlerinin yerine getirilmesini engelleyen eş hakkında, icra marifetiyle çocukla kişisel ilişki kurulmasının sağlanması istenebilir. Uygulamada İstanbul’da serbest olarak faaliyet yürüten bir avukat olarak istemesek de icra müdürlüğü nezdinde dosya açarak, çocukla kişisel ilişki kurulmasını engelleyen eşe bir icra emri yollanmasını sağlamaktayız. İcra müdürlüğü uzman pedagog nezaretinde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını sağlamak için velayet hakkı kendisinde olan eşin evine gider. İcra marifetiyle gidilmesine rağmen velayet hakkı kendisinde olan taraf kişisel ilişki kurulmasını engellerse, hakkında şikayet yoluna başvurulabilir. Bu şikâyet sonucu İcra mahkemesinde dava açılır. Şartları oluşmuşsa çocukla kişisel ilişki kurmayı engelleyen taraf hakkında hapis cezası verilebilir.

Velayetin Kaldırılması ya da Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi için açılan velayet davası ile görevli ve yetkili mahkeme, hali hazırda boşanmada velayet hakkına sahip eşin ikamet adresi mahkemesi yetkilidir. Örneğin eski eşiniz müşterek çocuğunuz ile birlikte İstanbul’da yaşıyorsa bu davalarda İstanbul Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

*Velayetin kaldırılması veya değiştirilmesi davası çocuk reşit olana kadar her zaman açılabilir.

*Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:

1-)Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.

2-)Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

*Boşanmada velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır.

*Mahkeme kararında aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar.

Eski Eşin Evlenmesi Durumunda Velayet Değişir Mi?

*Boşanmada Velayet sahibi ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve şartlara bağlı olarak velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

*Velayetin kaldırılması durumunda ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder. Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler devletçe karşılanır. Nafaka ile ilgili hükümler saklıdır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>