Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik eşler açısından yalnızca manevi bir ortaklığı ifade etmemektedir. Bunun yanı sıra eşler evlendiklerinde maddi anlamda da bir ortaklık içerisine girerler. Evlilik devam ederken her ne kadar taraflar arasında maddi varlıkların ayrımı söz konusu olmasa da boşanma sürecinde eşlerin hukuki anlamda bu ekonomik birlikteliklerini de ayırmaları gerekmektedir. Boşanmada mal paylaşımı sıklıkla merak edilen konular arasında yer alan, boşanmanın hukuki sonuçlarından birisidir. Bu süreçte tarafların boşanmada mal paylaşımı hususunda yasal haklarını bilmeleri önemlidir. Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır diye merak eden kişiler açısından burada belirleyici unsur tarafların hangi mal rejimine dahil olduklarıdır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu boşanmada mal paylaşımı hususuna ilişkin olarak 4 farklı mal rejimi olduğuna hükmeder. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken de bu mal rejimleri içerisinde eşlerin dahil oldukları mal rejimine göre paylaşım yapılır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde geçen 4 mala rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ortaklığı paylaşmalı mal ortaklığı ve mal ayrılığı rejimleri şeklinde sıralanmaktadır.

Yasada yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2002 yılından itibaren evliliklerde yasal mal rejimi, “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak belirlenmiştir. Buna göre 2002 yılı itibariyle yapılan tüm evliliklerde aksi bir sözleşme yapılmamış ise yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi olacaktır.

Bu durumla ilgili olarak boşanmada mal paylaşımı yapılırken 2002 yılından önce yapılmış olan evliliklerde ise aksi bir sözleşme yok ise 2002 yılına kadar olan kısım için mal ayrılığı, 2002 yılı itibariyle ise edinilmiş mallara katılma rejimi esaslarına göre yapılır.

Boşanmada mal paylaşımı ile ilgili olarak yasadaki bu değişiklik bir sorunu da çözümlemektedir. Mal ayrılığı rejiminin yasal mal rejimi olmasının getirdiği sıkıntılar,bir nebze de olsa edinilmiş mallara katılma rejimi ile aşılmaktadır. Mal ayrılığı rejiminde evlilik içerisinde alınan her mal bu malı alan kişiye aitti. Ülkemizde ev hanımlığının yaygın olması ya da kadının çalışmamış olması noktasında, kadının geliri olmadığı için evlilik içerisinde bir mal alamamasına sebep olmaktadır. Bu durumda boşanmada mal paylaşımı yapılırken tüm malı erkeğin almasına kadının ise ev içerisinde gerçekleştirdiği emeğin bir değer taşımamasına neden olmaktadır. Evlilik içerisinde mal edinemeyen kadının boşanma sonrası maddi zorluğa düşmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumun çözümüne ilişkin 2002 yılında yapılan düzenleme ile evlilik içerisinde yasal mal rejimi “ edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak değiştirilmiştir.

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken bireylerin merak ettikleri konulardan birisi de her iki eşin de tüm mallar üzerinde eşit hak iddia edip etmeyecekleri olmaktadır. Burada kanun, kişisel mal ve ortak mal ayrımı yapmaktadır. Evlilik içerisinde alınan ev, araba, arsa, dükkan, bankadaki tasarruflar… mal paylaşımı yapılırken ortak mal kapsamında değerlendirilir ve her iki eş de bu mallardan eşit pay alır. Kişisel mal ise bireye özgülenmiş mallardır. Örneğin saat, takı,kolye gibi mallar kişisel mal olarak kabul edilir. Diğer yandan kişisel mal kapsamında değerlendirilen bir diğer husus ise “miras” olmaktadır. Evlilik içerisinde taraflara ailelerinden kalan miras kişisel mal kapsamındadır. Yani boşanmada mal paylaşımı yapılırken miras kalan taşınır ve ya taşınmaz mallar üzerinde karşı taraf hak iddia edemez. Lakin burada da kanun, miras kalan malların gelirleri ve bu gelirlerden elde edilen diğer malların ortak mal sayıldığına hükmeder. Örneğin miras kalan bir dükkanın kira geliri, ortak maldır ve bu kira gelirinin bankada birikmesi ya da bu kira gelirinden yeni bir gayrimenkul alınması gibi durumlarda bu mallar ortak mal kapsamına girer.

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Yapılırken Kadının Hakkı Var Mıdır?

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken tarafların hakkını belirleyen husus, eşlerin hangi mal rejimine tabi olduklarıdır. Bu noktada yine evliliğin ne zaman gerçekleştiği, evlenirken tarafların herhangi bir evlilik sözleşmesi yapıp yapmadıkları gibi hususlar, boşanmada mal paylaşımı yapılırken kadının hakkını belirlemektedir.

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Yapılırken Kadının Hakkı Nedir?

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken kadının hakkı, mal ayrılığı rejimi var ise, evlilik sürerken kadın kendi aldığı mallar üzerinde yüzde yüz hak sahibidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi hususunda boşanmada mal paylaşımı yapılacak ise ortak mal kapsamındaki değerler, ister erkek ister kadın tarafından alınmış olsun iki taraf da bu mal üzerinde hak sahibi olacaktır.

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>