Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Boşanma davaları, taraflar açısından karmaşık hukuki işlemleri içerebilmektedir. Burada bireylerin merak ettiği hususlardan birisi de boşanmada hakim ne sorar konusu olmaktadır. Boşanma davalarında davanın içeriğine, boşanma davasının niteliğine, boşanma için öne sürülecek olan hukuki sebebe, tanıkların ve diğer ispat araçlarına göre hakimin soracağı sorular da farklılık gösterecektir. Hakimin amacı boşanma davasında tarafların öne sürdükleri savların aydınlatılmasını sağlamaktır. Bu durumda boşanma hakim davanın çözümüne ilişkin sorularını gerek boşanmanın taraflarına gerekse de tanıklara sormaktadır.

Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Boşanma davalarında hakimler, davacının boşanma davasını dayandırdığı hukuki gerekçe ile ilgili sorular yöneltir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığını varsayarsak burada hakim aldatılan eşe, maruz kaldığı davranışa ilişkin tanık ya da farklı bir ispat aracının olup olmadığını soracaktır. Burada davacı boşanma nedeni ispatla yükümlüdür. Diğer yandan hakimler, boşanma davasının niteliğine dava öne sürülecek boşanma nedenine göre farklı sorular da yöneltebilmektedir. Bu anlamda bireylerin anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açmaları hakimin soracağı soruları farklılaştıracaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar diye merak eden kişiler açısından hakim, anlaşmalı boşanma davası içerisinde eşlerin boşanma beyanlarını dinlemek ve boşanma protokolü içerisinde değindikleri anlaşma zemini hakkında sorular soracaktır. Anlaşmalı boşanma davası içerisinde bireyler açısından anlaşmalı boşanma protokolü sunulması zorunludur. Medeni Kanun’da belirlenmiş olan anlamalı boşanma şartlarından birisi de eşlerin boşanma protokolü hazırlamalarıdır. Hakim de anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velayet gibi hususlarda uzlaşma zeminleri hakkında sorular sorarak tarafların imzaladıkları protokoldeki uzlaşmayı teyit etmek istemektedir. O nedenle protol içerisinde yer alan bilgiler ile ilgili hakim sorular soracaktır.

Çekişmeli Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun ve daha karmaşık bir dava sürecidir. Taraflar bu dava içerisinde bir çok hukuki prosedürü yerine getirmek durumunda kalırlar. Boşanmada karşı dava açma, cevap dilekçesi, cevaba cevap, tanık listesi sunulması, bilirkişi tayin edilmesi… gibi bir çok prosedür etkili bir şekilde yerine getirilmelidir. Çekişmeli boşanmada hakim ne sorar diye merak eden kişiler açısından hakim, boşanmanın gerekçesini ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşlerin rollerini aydınlatmak amacıyla gerek taraflara gerekse de tanıklara bir takım sorular yöneltebilmektedir. Çekişmeli boşanmada hakim ne sorar diyen kişiler için, hakim, boşanma davasında tanıklara, olaylara ilişkin bildiklerini anlatması yönünde sorular sorarken, boşanma nedeninin ispatı açısından eşlere de bir takım sorular yöneltecektir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>