Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi

Boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan belge boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi açılacak olan davanın nasıl yürütüleceği, dava için gerekli prosedürlerin ne olacağı, boşanma sonrası hak ve taleplerin nasıl karşılanacağı gibi oldukça önemli konuları içermesi nedeniyle hukuki anlamda kusursuz hazırlanmalıdır. Açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturacak boşanma dilekçesi doğru hazırlanmaması durumunda davanın reddi de söz konusu olabilir. Boşanma sürecinin hukuki boyutu ele alındığında açılacak olan boşanma davasının türüne göre boşanma dilekçesi niteliği de farklılık gösterecektir. Bu noktada “Anlaşmalı Boşanma” davası açılabileceği gibi “Çekişmeli Boşanma” davası da açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan anlaşmalı boşanma dilekçesi içerisinde boşanmanın tarafları, boşanma konusunda hem fikir oldukları, hem fikir oldukları konuları boşanma protokolü içerisinde ayrıntılı olarak açıkladıkları gibi bilgilere yer vererek güçlü bir anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayabilirler. Anlaşmalı boşanma dilekçesi içerisinde özellikle boşanma protokolüne atıf yapılması önerilir. Bu sayede boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde hem fikir olunduğu vurgusu yapılarak hızlı bir şekilde boşanma yapılabilir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma taraflardan birisinin boşanmaya yanaşmaması ya da iki taraf da boşanmak istese dahi, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlarda uzlaşamaması durumunda açılacak olan boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanmalarda boşanma dilekçesi hazırlanırken, öne sürülecek boşanma sebebinin hukuki dayanağı doğru tespit edilmelidir. Boşanmayı getiren olay yada olayların nasıl gerçekleştiği ve bu konuda tarafların tutum, davranışlarına çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde yer verilmesi boşanma dilekçesinin zenginleştirilmesi anlamına gelecektir. Bunun dışında çekişmeli boşanma dilekçesinde boşanma davasından talep ve beklentiler de sıralanmalıdır.

 

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası açılması için, gerekli olan boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi, açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturur. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak eden kişiler açısından boşanma dilekçesi hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken konular vardır.

Boşanma dilekçesi hazırlanırken bireyler boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermelidirler. Boşanmaya neden olan tutum ve davranışların neler olduğu, bu tutum ve davranışların ne şekilde cereyan ettiği gibi konular boşanma dilekçesi içerisinde açıklayıcı bir şekilde beyan edilmelidir.

Boşanma Dilekçesinde Hukuki Sebep

Boşanma davası açacak kişi açısından Medeni Kanun, hangi durumlarda boşanma davası açılabileceğini belirtmiştir. Boşanma davası açılabilmesi için haklı boşanma nedenlerine sahip olunması gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu boşanma nedenlerini özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ifade etmiştir. Buna göre haklı boşanma nedenine sahip olan bireyler boşanma davası açabilirler. Diğer türlü açılacak olan boşanma davası reddedilecektir.

Boşanma dilekçesi içerisinde de bireylerin öne süreceği gerekçenin hukuki altyapısının olması gerekir. Yani Medeni Kanunda belirlenmiş boşanma nedenlerinden birisine sahip olunması şarttır. Bu yüzden boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilerin dilekçe içerisinde kanunda belirlenmiş olan gerekçelerden birisini yazması gerekir.

Boşanma Dilekçesinde Haklılığı İspat

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişinin üzerinde durması gereken bir başka unsur ise boşanma dilekçesinde belirttiği hukuki gerekçenin, ispatına ilişkin bilgiler vermek olmalıdır. Örneğin aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası açacak kişi, aldatma davranışının tanıklarla ya da fotoğraf, nüfus kayıtları, mesaj içerikleri… gibi argümanlarla kanıtlanabileceğini boşanma dilekçesinde ifade etmelidir.

Boşanma dilekçesi içerisinde ifade edilmesi gereken bir başka unsur ise boşanmaya ilişkin tüm istek ve taleplerin ayrıntılı olarak beyan edilmesidir. Yani boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen birey, varsa çocukların velayetine ilişkin talepleri, tazminat talepleri, nafaka talepleri gibi isteklerini belirtmelidir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilerin yapmaması gereken davranışların başında, boşanma dilekçesi örneği gibi kalıp halinde yazılmış, hukuki altyapısı olmayan ve gelişi güzel hazırlanmış boşanma dilekçeleri ile boşanma davası açmak olmalıdır. Boşanma davası dilekçe örneği ile açılacak olan boşanma davası bireye yarardan çok zarar getirecektir.

Her evlilik içerisinde kendine has durumlar mevcuttur. O yüzden boşanmayı getiren olaylar dizisi de her evlilikte farklı olmaktadır. O nedenle boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilerin kendi durumlarını anlatan bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları gerekir.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının bel kemiğini oluşturur. Yani sürecin nasıl yürütüleceği, boşanmada hukuki gerekçenin ne olduğu, boşanma sonrası nafaka tazminat gibi maddi taleplerin yer aldığı, .ocuğun velayetine ilişkin isteğin bildirildiği bu belge mutlaka hukuki altyapıya uygun şekilde hazırlanmalıdır. Boşanmak isteyen bireylerin bu süreçte boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi boşanma dilekçelerini yazmaları uzak durulması gereken bir davranıştır. Zira boşanma dilekçesinde yapılacak yanlışlar geri dönülemez sonuçlara neden olabilir. Örneğin yanlış açılacak boşanma davası sonucu, boşanma davasının reddi durumunda 3 yıl boyunca tekrar boşanma davası açılamamaktadır. O yüzden boşanma dilekçesi örneği bireyler açısından yanıltıcı olabilmektedir.

Boşanma Dilekçesi Örneği Neden Zararlıdır?

Boşanma dilekçesi örnekleri gelişi güzel hazırlanmış ve kalıp halinde olan dilekçelerdir. İnternet üzerinde kolaylıkla ulaşılan boşanma dilekçesi örneği bireylerin kendi durumlarını içermediğinden sonuçları da olumsuz olmaktadır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken bilinmesi gereken en önemli unsur, her evliliğin kendi iç dinamiklerini barındırmaktadır. O yüzden boşanmayı getiren olaylar dizisi de her evlilik için farklı olacaktır. Boşanma dilekçesi kişilere özel olarak hazırlanmalıdır. Öne sürülecek boşanma sebebi, boşanma sebebinin ispatına ilişkin tanık ve argüman sunulması, boşanmadan doğacak hukuki sonuçlar üzerindeki istek ve talepler herkes için farklıdır.

Boşanma Dilekçesi Örneği Yerine Özel Hazırlanmış Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi örneği bireylere yarardan çok zarar getireceğinden dolayı bireyler boşanma dilekçesi hazırlarken kendi durumlarını anlatan bir boşanma dilekçesi hazırlanmasına özen göstermelidir. Bu noktada boşanma dilekçesinin hukuki altyapıya uygun şekilde hazırlanmış olması en kısa sürede boşanmanın gerçekleşmesi için atılan adımdır. Diğer yandan hukuki altyapısı oluşturulmuş bir boşanma dilekçesi ile açılacak boşanma davası bireylerin yasal haklarının korunması adına da mutlak fayda sağlar. Bireylere tavsiyemiz boşanma davası açarken mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınmasıdır. Boşanma avukatı yaşanabilecek hak kayıplarını bertaraf etmek adına hizmet vermenin yanı sıra zorlu boşanma sürecinin de hızlı bir şekilde atlatılmasını sağlayabilmektedir. Boşanma sürecinde bireylerin boşanma avukatı tutmaları zorunlu değildir fakat gerek boşanma davası süresi gerekse de boşanma davasından doğacak hakların korunması adına bireyler boşanma dilekçesi örneği yerine uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almalıdırlar.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için belirli aldatmanın üzerinden 5 yıl geçmemiş olması ve aldatmayı öğrendikten sonra 6 ay içerisinde boşanma için başvuru yapılmış olması gerekir. Aksi durumda Medeni Kanun aldatma nedeniyle boşanma hakkının düşeceğine hükmeder. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken, aldatmanın ne zaman gerçekleştiği, aldatmayı ne zaman öğrenildiği aldatmaya ilişkin tanık ya da farklı bir ispat unsurunun bulunup bulunmadığı gibi bilgilere yer verilmelidir. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde yine boşanmadan doğacak hak ve taleplere yer verilmesi önemlidir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Toplum içerisinde “şiddetli geçimsizlik” olarak adledilen durumun hukuki ifadesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ortak yaşamın taraflardan beklenmeyecek şekilde zedelendiği durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. Şiddetli geçimsizlik sonucu boşanma davası açmak isteyen bireyler de “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” sebebiyle boşanma davası açabilirler. Bu hususta hazırlanması gereken şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde, davayı açan kişi, boşanmayı getiren olaylar dizisinin nasıl gerçekleştiği, bu olaylar karşısında bireylerin hangi tutum ve davranış içerisinde olduğu gibi konulara değinerek boşanmadaki haklılığını ortaya koyabilir. Boşanma davası açacak olan kişinin ispat yükümlülüğü olması nedeniyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasına konu olacak davranışların ispatına ilişkin tanıkların olduğu ya da farklı ispat araçlarına sahip olunduğu da boşanma dilekçesi içerisinde yer almalıdır.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Terk nedeniyle boşanmalar en sık karşılaşılan boşanma nedenleri arasında yer alır. Terk nedenilye boşanma davası açılabilmesinin esas unsuru, terk eden eşin, ortak yaşamın devam etmesini engelleme amacıyla bu davranışı sergilemesidir. Yani meşru bir neden olmaksızın evin terk edilmesi, eşi evden kovmak, eşi eve almamak, eşi süresiz olarak ailesine göndermek, eşin eve girmesini engellemek amacıyla kapı kilitlerini değiştirmek… gibi bir çok husus terk nedeniyle boşanma kapsamında yer alır. Terk nedeniyle boşanma kendisine has hukuki prosedürleri içerir. Buna göre terk eyleminin gerçekleşmesinden sonra 4. ayda karşı tarafa eve dönmesi ya da ortak hayatı tekrar kurması için ihtar yapılır. Bu ihtar sonucunda karşı tarafın 2 ay içerisinde geri dönmemesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde yaşanılan durum hakkında bilgiler verilip, boşanmadan doğacak olan hukuki sonuçlar üzerindeki hak ve talepler açıkça ifade edilmelidir. Örneğin çocuğun velayetini talep etme, boşanma sonucu kusurlu eşten maddi ve manevi tazminat talep etme, çocuk ve kendisi için nafaka talep etme gibi unsurlar terk nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde yer almalıdır.

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>