Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma evliliğin yasal olarak noktalanması kavramıdır. Bu süreçte evliliğin sonlandırılması ancak açılacak boşanma davası sonucunda hakimin boşanma kararı vermesi ile mümkündür. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin yasal olarak bitirilmesi ancak eşlerden birisinin vefatı sonucu olur. Boşanmak isteyen kişilerin bu noktada açacakları boşanma davası şekil ve usul yönünden farklılık gösterecektir. Açılacak boşanma davası türleri ve gerekli prosedürler farklı olacağından dolayı öncelikle boşanma davası türleri hakkında bilgi vereceğiz.

Boşanma Davası Türleri

Boşanma sürecinin hukuki boyutu, Aile hukuku açısından bilgi sahibi olunmadığında oldukça karmaşık olabilmektedir. Bu noktada açılacak olan boşanma davası türleri ve hukuki süreç birbirinden farklı olduğundan bireyler boşanma davası açılması ve yürütülmesi konusunda sıklıkla zor duruma düşebilmektedirler. Boşanma sürecinde eşler tüm hukuki sonuçlarda uzlaşma sağlayarak anlaşmalı boşanma davası açabilecekleri gibi, eşlerden birisinin boşanmak istemediği veya her iki eş de boşanmak istese de boşanmanın velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi hususlarında uzlaşamadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için Medeni Kanunun hükmettiği anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Kanun öncelikle eşlerin anlaşmalı boşanabilmeleri için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerektiğine hükmeder. Bir yılı doldurmuş olan evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Kanunda yer alan anlaşmalı boşanma şartlarından bir diğeri ise eşlerin boşanmanın tük hukuki sonuçlarında uzlaşmış olmalarıdır. Yani eşler çocuğun velayetini kimin alacağı, boşanma sonrası tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda aralarında anlaşmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma, süre olarak çekişmeli boşanma davalarından daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Etkili bir anlaşmalı boşanma süreç yönetimi yapılarak tek celsede boşanmak mümkündür. Bunun için hukuki anlamda doğru bir boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Taraflar anlaşmalı boşanma sürecinde uzman bir boşanma avukatı ile davayı açarak tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birisi boşanmak istemeyeceği gibi her iki taraf boşanmayı istese dahi boşanmanın hukuki sonuçlarında hem fikir olamayabilirler. Çekişmeli boşanma davası sürecinde tarafların öne sürecekleri boşanma nedenleri, boşanmayı getiren olayların ispatı, boşanma sonrası velayetin kim tarafından alınacağı, boşanma sonrası nafaka ve tazminat ödenip ödenmeyeceği gibi konularda etkili bir savunma yaparak haklarını korumaları gerekir. Zira çekişmeli boşanma davalarında hak kaybı sıklıkla yaşanmaktadır.

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanma davalarına oranlar daha uzun sürelerde sonuçlanır.

Dava içerisinde hakim boşanmayı getiren olayların araştırılması, incelenmesi, delil toplanması, bilir kişi raporlarının gelmesi, tanık dinlenmesi gibi bir çok prosedürü yerine getireceğinden doğru yürütülmüş bir çekişmeli boşanma 4 ile 6 celse arasında sonuçlandırılabilir. Bu da 8 ay ile 1 yıl arasında bir sürede davanın sonuçlanması anlamı taşır. Boşanma davasında gerekli prosedürlerin hızlı ve doğru yerine getirilmediği durumlarda ise boşanma davaları 4 5 sene sürebileceği gibi davanın reddi de söz konusu olabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açılabilmesi için bireylerin boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili aile mahkemesine başvuru yapmaları gerekmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile mahkemesidir, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise aile mahkemesi görevini Asliye Hukuk Mahkemesi yerine getirir. Boşanma davasında yetkili mahkemenin doğru tespit edilmesi önemlidir. Zira bu hususta yanlış yerde boşanma davası açılması durumunda mahkeme yetkisizlik kararı verecektir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi olacaktır. QBoşanma davası açılırken boşanma dilekçesinin hukuki altyapısının doğru kurulması da oldukça önem taşır. Burada açılacak boşanma davasında öne sürülecek hukuki gerekçe, boşanma sonrasında talep ve beklentiler, boşanmayı getiren olayların izahı gibi hususlara değinirken belgenin hukuki çerçevede hazırlanmış olması gerekir.

Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davasının reddi durumunda sürecin nasıl işleyeceği konusu sıklıkla merak edilen konular arasındadır. Kanuna göre boşanma davasını açan kişi, boşanmayı getiren olayları ispatla yükümlüdür. Yani boşanma dilekçesi içerisinde öne sürülen hukuki sebebin ispatı sorumluluğu davacınındır. Örneğin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıldığında şiddetli geçimsizliğin ortak hayatın devamını mümkün kılmadığı hususunda hakim kanaati oluşturulması gerekir. Bunun için davacı tanık ya da farklı ispat araçları kullanabilir. Hakim, evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığı kanısına vardığında ise boşanma davası reddedilir. Boşanma davasının reddi durumunda bireyler aynı hukuki sebeple 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açamamaktadırlar. O nedenle açılacak boşanma davasının etkili bir şekilde yürütülmesi önem arz eder.

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalıdır?

Boşanma davası ile ilgili yanılgıya düşülen durumlardan birisi de boşanma davasını kimin açacağı konusudur. Halk arasında yer etmiş boşanma davasını önce açmanın ya da karşı tarafın açmasını beklemenin daha iyi olduğu algısı son derece yanlıştır. Boşanma davasını kimin açtığı hukuki açıdan önemli değildir. Boşanma davası sonucunda davanın istenilen şekilde sonuçlanabilmesi için esas unsur, öne sürülecek hukuki sebebin ispatı ve sürecin doğru yönetilmesidir. Diğer yandan kendisine boşanma davası açılan kişi de boşanma davasında karşı dava açabilmektedir.

Boşanma Davası Süresi

Boşanma davası süresi açısından belirleyici olacak önemli noktalar vardır. Birincisi açılacak boşanma davası türüdür. Bu anlamda taraflar daha kısa sürede boşanmak istiyorlar ise, anlaşmalı boşanma davası açmalıdırlar. Tarafların uzlaşmadığı durumlarda ise çekişmeli boşanma davasını açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası süresi anlaşmalı boşanmadan daha uzun olmaktadır. Öyle ki anlaşmalı boşanma davası 10 gün ile 3 ay arasında bir sürede sonlanabilir. Çekişmeli boşanma davası ise iyi ihtimalle 1 yıl, doğru yürütülemediği durumlarda da 4 5 yılı bulabilir. Boşanam davası süresi açısından belirleyici bir diğer unsur ise boşanma davası açılacak mahkemenin iş yüküdür. Boşanma davasının açılacağı mahkemenin iş yükü fazla ise dava için duruşma günü aralığı daha fazla olacaktır. Mahkemenin iş yükü yoğun değilse daha kısa sürede boşanmak mümkündür. Boşanma davası süresi açısından en fazla belileyici husus ise bu süreçte tarafların boşanma avukatı tutup tutmamalarıdır. Süreç içerisinde yerine getirilmesi gereken bir çok hukuki prosedür nedeniyle bu noktada boşanma avukatı tutulması önerilir. Boşanma avukatı boşanma davası sürecinde gereken prosedürlerin en hızlı ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlayacağından en kıas sürede boşanma gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

Boşanma Davası Ücretleri

Boşanma davası ücretleri içerisinde davanın açılabilmesi ve yürütülebilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması aşamasında ödenecek ücretler, dava için ödenecek yargılama gideri ve harçlar, boşanma avukatı tutulmak istenmesi durumunda da ödenecek vekalet ücretleri yer alır. Boşanma davası ücretleri, davanın niteliğine göre farklılık gösterecektir. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri çekişmeli boşanma davası ücretleri ile kıyaslandığında daha ucuz olur. Boşanma davası ücretleri ile ilgili en doğru bilgi uzman bir boşanma avukatı tarafından öğrenilebilir. Zira boşanma davasının niteliğine göre de boşanma ücretleri de değişiklik gösterecektir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>