Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Anlaşmalı Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma, evliliğin yasal olarak sonlandırılması kavramı olarak nitelendirilebilir. Medeni Kanun evliliğin sonlandırılabilmesi için boşanma davası açılmasına hükmetmektedir. Boşanma sürecinde açılacak olan boşanma davası şekil ve usul yönünden farklılık gösterebilmektedir. Bu hususta eşler çekişmeli veya anlaşmalı olarak evliliklerini noktalayabilirler. Anlaşmalı boşanmada, eşlerin boşanma ile ilgili tüm konularda uzlaşma içerisinde olmaları ve Medeni Kanun içerisinde belirtilen anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmeleri durumunda gerçekleşecek boşanma türüdür.

 

Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

Anlaşarak boşanma gerçekleştirilebilmesinin belirli şartları vardır. Medeni Kanun anlaşmalı boşanma davası açarak evliliğin en kısa sürede sonlandırılabilmesi için anlaşmalı boşanmanın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğine değinmiştir. Buna göre anlaşmalı boşanmanın şartları;

Anlaşmalı Boşanma  Şartları Nelerdir?

  • Eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanmanın şartlarından ilki eşlerin bir yıllık evlilik süreleridir.
  • Anlaşmalı boşanmak amacıyla açılacak davada en kısa sürede boşanmanın bir diğer şartı eşlerin boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamalarıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi), anlaşmalı boşanmanın iskeletini oluşturmaktadır ve hukuki anlamda her iki tarafı da bağlamaktadır. O nedenle anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanırken bireylerin bu konuda uzman bir boşanma avukatı ile süreci yönetmeleri önerilmektedir. Aksi durumda velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlarda hak kaybı yaşanma olasılığı oldukça yüksektir.
  • Anlaşmalı boşanmanın nasıl yapıldığını merak eden kişiler açısından anlaşmalı boşanmanın şartlarından bir diğeri de açılacak olan anlaşmalı boşanma davası içerisinde eşlerin duruşmalara katılmaları gerekir. Tarafların boşanma davasına katılmamaları davalı ve davacı açısından farklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma nedir ve nasıl yapılır diyen bireylerin anlaşmalı boşanma davasının açılacağı mahkemeyi doğru tespit etmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanmak için açılacak dava eşlerin birlikte ikamet ettikleri (son 6 ay) yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma davası belgeleri ile açılabilmektedir. Eşlerin son altı ay içerisinde ikamet adreslerinin farklı olması durumunda boşanma davasını açacak olan kişi ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine boşanma davası açabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen kişilerin bu süreçte davası açmaları gereken görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Kimi yerlerde ise Aile Mahkemesi bulunmadığından dolayı anlaşmalı boşanma davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Anlaşmalı olarak boşanma için davanın açılacağıyer ise eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan mahkemdir. Anlaşmalı boşanma davalarında yetki konusuna dikkat edilmesi gerekir. Zira dava içerisinde yetkisizlik kararı verilmesi durumunda gereksiz yere zaman kaybı yaşanması durumu ortaya çıkacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma süresi sıklıkla merak edilen konular içerisindedir. Tarafların her konuda uzlaşma sağlamaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda, açılacak boşanma davasının da doğru bir şekilde yürütülmesi sonucu anlaşmalı boşanma süresi 10 gün ile 3 ay arasında değişecektir. Burada anlaşmalı boşanma süresini belirleyen bir kaç unsur vardır. Bunlardan birisi davanın açılacağı yetkili mahkemenin iş yüküdür. Anlaşmalı boşanmanın süresini belirleyen bir diğer unsur ise bu konuda boşanma avukatı tutulup tutulmamasıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı müvekkillerinin en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesi adına, gerekli prosedürlerin doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanma davalarında velayet hususunda hakim karar verirken öncelikle çocuğun menfaatlerini göz önüne almaktadır. Yani tarafların boşanma protokolü içerisinde velayet ile ilgili olarak uzlaşmış olmaları tek başına yeterli olmamaktadır. Hakim çocuğun geleceği açısından, protokolün aksi yönünde de karar verebilmektedir. Burada bireylerin kusursuz bir boşanma protokolü hazırlamalarının yanı sıra, mahkemede etkili bir savunma yapmaları da gerekir. O yüzden anlaşmalı boşanma davası açmadan önce uzman bir boşanma avukatına danışılmasında fayda vardır.

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma davalarında tazminat, tarafların boşanma protokolü içerisinde uzlaşmaları ile alınabilir. Bu noktada boşanmayı getiren olaylar üzerinde kusurlu olma olgusu anlaşmalı boşanma davalarında bulunmaması nedeniyle eşler kendileri tazminat konusunda anlaşabilirler. Örneğin aldatma sonucunda çekişmeli boşanma davası açılmış olsaydı, aldatan eş kusurlu olacağından dolayı maddi ve manevi tazminat ödemesi gerekirdi. Fakat eşlerin böylesi bir durumda en kısa sürede evliliği bitirmek adına anlaşmalı boşanma yolunu seçmeleri durumunda tazminat konusunu kendi aralarında uzlaşmaları ile çözmeleri gerekir. Tazminat konusunda uzlaşma sağlanmadığında açılacak olan boşanma davası çekişmeli olarak yürütülür. O nedenle boşanma protokolü içerisinde tazminat ödenmesi veya ödenmemesi durumunun beyan edilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Nasıl Alınır?

Nafaka talepleri, anlaşmalı boşanma davalarının önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Anlaşmalı boşanacak olan kişiler, çocuğun velayeti durumunda iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası gibi nafaka türlerine boşanma protokolü içerisinde yer vermelidirler. Hakim nafaka konusunda protokole bağlı kalacağından dolayı boşanma protokolü içerisinde tarafların mutlaka nafaka konusunda uzlaştıklarını beyan etmiş olmaları gerekir. Aksi durumda anlaşmalı boşanma davasının reddi gündeme gelebileceği gibi anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönmesi de söz konusu olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma sonrası mal paylaşımı normal koşullarda eşlerin bulundukları mal rejimi doğrultusunda yapılmaktadır. Anlaşmalı boşanma sürecinde de eşler sahip olunan taşınır veya taşınmaz malların nasıl paylaşılacağına kendileri karar verebilirler. Bu noktada hakim eşlerin hangi mal rejimine tabi olduklarına bakmaksızın boşanma protokolü içerisinde beyan edilmiş olan mal paylaşımına hükmeder.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Gitmek Gerekir Mi?

Evet, anlaşmalı boşanmalarda taraflar mutlaka duruşmalara katılmalıdır. Bu noktada davanın ister boşanma avukatı ile isterse bireysel olarak açıldığına bakılmaksızın her iki eşinde duruşmalara katılması, Medeni Kanunun belirlediği anlaşmalı boşanma şartları arasındadır. Taraflardan herhangi birisinin anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmaması davanın süresini uzatabileceği gibi anlaşmalı boşanma davasının reddedilmesine de sebep olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Avukat Tutmaya Gerek Var Mı?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutulması, boşanma sonrası yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Örneğin eşlerin velayet konusunda uzlaşmalarının yeterli olmadığı durumda yapılması gereken hakimin protokolde yer alan uzlaşma konusunun doğruluğuna kanaat getirmesi adına etkili bir savunmadır. Bu anlamda anlaşmalı boşanma davalarında tecrübeli bir boşanma avukatı ile davanın açılması hak kayıplarını önleyecek ve diğer yandan gerekli hukuki prosedürlerin hızlı ve doğru şekilde yapılmasını sağlayacağından mutlak fayda sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Masrafları

Anlaşmalı boşanma masrafları içerisinde davanın açılabilmesi ve yargılamanın yapılabilmesi için ödenmesi gereken dava harçları ve yargılama giderleri bulunur. Bu ücretler devlete ödenmektedir. Diğer yandan dava için gerekli belgeler olan anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanma aşamasında, uzman bir hukukçudan destek alınması durumunda da bir üret ödenmesi gerekir. Fakat boşanma avukatı tutularak bu ücretlerin tek tek ödenmesi yerine boşanma avukatı ücreti ödenerek davanın sonuçlandırılması sağlanabilir.

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>