Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bireyler açısından bu durumun boşanma nedeni olarak sayılabilmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Medeni Kanunun 165. Maddesi uyarınca eşlerden birisinin akıl hastalığı nedeniyle ortak hayatın diğer eş açısından çekilemez olduğu durumlarda boşanma davası açılabilmektedir. Öncelikle Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak için akıl hastası bireyin tedavisinin mümkün olmaması gerekir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açacak kişi bu durumu ispat ile yükümlüdür. Bu durumun ispatı resmi sağlık kuruluşlarından alınacak olan rapor ile yapılabilir.

 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Şartları

1- Akıl hastalığının evlenmeden sonra oluşmuş olması gereklidir.

2- Akıl hastalığı tedavi edilemez durumda olmalıdır. Akıl sağlığının süreli olarak yitirildiği durumlarda akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılamaz. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açarken akıl hastalığının kalıcı olduğuna dair bir rapor alınması gerekir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında tarafların farklı sonuçlara sahip hastane raporları alması ve bu raporların birbiri ile çelişmesi durumunda Adli Tıp Meclisinden mütalaası alınır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılması durumunda hakim, eşler arasında ortak yaşam kurulmasının imkansız olup olmadığına ve evlilik birliğini ne kadar sarstığına bakmaktadır. Bu duruma bir kaç örnek vermek gerekirse hastalığın boyutuna göre, akıl hastalığına sahip olan eş, bu durumdan kaynaklı olarak evin geçimini sağlayamayabileceği gibi akıl hastalığı nedeniyle evlilik içerisindeki diğer sorumluluklar yerine getirilemeyebilir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında hakimler, akıl hastalığının evliliği ne denli olumsuz etkilediği üzerinde durmaktadırlar.

 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşin akıl hastası olması nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davayı açmaları gereken mahkeme Aile Mahkemesi, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye hukuk Mahkemesi olmaktadır. Bireyler akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayarak boşanma davası açabilirler. Boşanma süreci zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte çocuğun velayeti mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka gibi bir çok hususta hak kaybı yaşanması olasılığı oldukça yüksektir. O yüzden boşanma davası açacak kişilerin boşanma avukatı tutmaları ve davayı bu şekilde yürütmeleri önerilmektedir.

 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma 2015

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>